Trụ sở

45 Đường 817 - Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh

6A Nhất Chi Mai - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM

Văn phòng Hà Nội

Lầu 1, Số 11, LK6B - Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Công Trình Công Viên Yên Sở (Hà Nội)

Công Trình Công Viên Yên Sở (Hà Nội)

Sản phẩm: 04 bồn nước lắp ghép FRP
01 bồn 8m3: 2mL x 2mW x 2mH
01 bồn 2m3: 1mL x 1mW x 2mH
01 bồn 18m3: 3mL x 3mW x 2mH
01 bồn FRP

Sản phẩm: 03 bồn nước lắp ghép HDG
01 bồn 14.5m3: 2.44mL x 2.44mW x 2.44mH
01 bồn 81.7m3: 6.10mL