Trụ sở

45 Đường 817 - Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh

6A Nhất Chi Mai - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM

Văn phòng Hà Nội

Lầu 1, Số 11, LK6B - Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Nhà máy Nestle ( Đồng Nai)

Nhà máy Nestle ( Đồng Nai)

Sản phẩm: 05 bồn Composite
1.6 m3, 2.4 m3, 3,6 m3  (2), 30 m3