Trụ sở

45 Đường 817 - Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh

6A Nhất Chi Mai - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM

Văn phòng Hà Nội

Lầu 1, Số 11, LK6B - Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Công trình Stanley Electric Co., Ltd

Công trình Stanley Electric Co., Ltd

Sản phẩm: 02 bồn Composite nằm ngang
02 bồn 46m3: Dia. 2200mm x 12000mmL

Sản phẩm: 04 bồn Composite
01 bồn 3.4m3: Dia. 1600mm x 1700mmH
01 bồn 15m3: Dia. 2500mm x 3100mmH
01 bồn 2m3: 2400mmL x 800mmW x 1100mmH
01 bồn 17m3: 3000mmL x 1800mmW x 3200mmH