Trụ sở

45 Đường 817 - Tạ Quang Bửu - Phường 5 - Quận 8 - TP.HCM

Văn phòng Hồ Chí Minh

6A Nhất Chi Mai - Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.HCM

Văn phòng Hà Nội

Lầu 1, Số 11, LK6B - Phường Mỗ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Công Trình Acecook Việt Nam

Công Trình Acecook Việt Nam

Sản phẩm: 04 bồn Composite dùng chứa thực phẩm (ACECOOK - KCN Tân Bình)

Sản phẩm: 01 bồn Composite (ACECOOK Bình Dương)

01 bồn 1.6m3: Dia. 1000mm x 2080mmL


Sản phẩm: 02 bồn Composite (ACECOOK Vĩnh Long)
01 bồn 8m3: Dia. 2000mm x 2600mmL
01 bồn 75 lít: Dia. 400mm x 600mmL


Sản phẩm: 03 bồn Composite dùng chứa thực phẩm (ACECOOK - KCN Tân Bình)
01 bồn 8m3: Dia. 2000mm x 2570mmL
01 bồn 500 lít: 850mmL x 850mmW x 800mmH
01 bồn 60 lít: Dia. 400mm x 550mmH