/   Sản phẩm   /  BỒN COMPOSITE CHỨA THỰC PHẨM
a

BỒN COMPOSITE CHỨA THỰC PHẨM

Bồn Composite (FRP) chứa thực phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu có khả năng đáp ứng được hầu hết các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bồn FRP dùng chứa thực phẩm: Nước mắm, nước tương, dấm…