/   Sản phẩm   /  BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT
a

BỒN COMPOSITE CHỨA HÓA CHẤT

Ứng dụng tính năng kháng hóa chất tuyệt vời của nhựa Vinylester cùng với khả năng chịu lực của sợi thủy tinh, bồn Composite chứa hóa chất, nước thải của H2L sản xuất đảm bảo đáp ứng được hầu hết cac yêu cầu về kết cấu chịu lực, khả năng chống ăn mòn… của khách hàng.


Bồn Composite (FRP) chứa hóa chất: HCL, H2SO4, NaOH, javel...